PAS GEWOGEN

#0557

We hoeven geen feesttafel vandaag - we spreiden
een tafellaken uit, in blauw met wit geruit,
in het malse gras.

#0556

Dat u de stad moet schoonvegen, maakt mij droef,
zegt een vrouw tegen de stratenveger van dienst.

#0555

Ik mis het gesprek dat stokte zonder afronding
aan een hoekige tafel. Het raast verder in mijn hoofd.

#0554

Ik vraag haar: mag het stromen
tussen ons, met en zonder kortsluiting?

#0553

Een vrouw op het strand laat haar hond
los - ze houdt haar man verkrampt bij de hand.

Bloesem

De bloesem liet zich strelen door zonnestralen, het gras geurde naar vers gemaaid en het onkruid was met wortel en
...

[ lees het hele stukje #poëtischproza ]

Uit het oog

Wat uit het oog was, was niet
uit haar hoofd. Wat niet uit haar hoofd
...

[ lees het hele gedicht ]