PAS GEWOGEN

#0726

Het zit allemaal in onze hoofden,
ver weg van een buikgevoel.

#0725

Hoe we hameren op kromgeslagen spijkers,
die niet te vinden zijn op laag water.

#0724

Is het bedekt dat te veel verhult?
Is het bloot dat intussen de norm is?
Of is het geen van de twee?

#0723

Niet alleen op het water heeft alles
een keerzijde en een spiegelbeeld.

#0722

Is het in mij dat ge uzelf ziet of zie ik mezelf in u? Of zien we allebei alleen maar wat we willen zien?

#0721

Hoe konden we vergeten dat er handen zijn
om elkaar te schragen?

#0720

Waar het ondoorgrondelijk diep is,
daar weet ge me te raken.

#0719

Waar het stille landschap weergalmt
in onze weidse blik - schone woorden
weerklinken.

#0718

Laten we het zomaar gebeuren dat iedereen
altijd tegen iedereen wordt uitgespeeld?
Alsof het een spel is.

#0717

Ook al zijn er geen wegen, er is altijd
de mensenzee die ons roept.

#0716

Wat als er geen tinten meer overblijven
om onze dag in te kleuren?

Tafelmanieren

Een man en een vrouw plooien
zich terug aan de keukentafel. Ze tellen
...

[ lees het hele gedicht ]

Soep

Een vrouw in mantelpak koopt prei en selder aan een marktkraam. ...

[ lees het ultrakorte stukje ]